Les principals tasques que realitzem en quant a finestres i balconeres son:

–  Reparació de les parts danyades i ajustament, canvi de vidres i col.locació de gomes a les juntes

–  Desmuntatge i retirada de les antigues, subministre i instal.lació de noves

finestres Veure més fotografies

 

Reparació de les parts danyades i ajustament, canvi de vidres i col.locació de gomes a les juntes

Per aconseguir un millor aïllament tèrmic i acústic és fonamental intentar evitar l’entrada d’aire entre el marc i les fulles practicables de les finestres antigues, així com substituir els vidres, habitualment massa prims, i reparar la fusta tancant els espais que s’han generat amb el pas dels anys. Així doncs posem gomes en tot el perímetre de la finestra perquè, al seu tancament, pressionin prou i no permetin espais entre marc i fulla; substituïm els vidres per uns amb càmera d’aire, segellant amb silicona transparent i col·locant tapajuntes per la cara exterior, i reparem les esquerdes col·locant peces de fusta, i ajustem les fulles i el tancament de les mateixes.

Les tarifes per a aquest servei varien segons l’estat de la finestra. Aquesta reparació en una balconera de 230 x 110 li costaria 750 € + IVA 21% aproximadament.

 

Desmuntatge i retirada de les antigues, subministre i instal·lació de noves

Habitualment fabriquem el marc, les finestres i les tapajuntes en Pi, però hi ha la possibilitat d’escollir altres fustes més dures. Les finestres estan proveïdes de gomes en les juntes i vidres amb càmera d’aire per aconseguir un aïllament tèrmic i acústic adequat. També hi ha la possibilitat de col·locar porticons a les parts de la finestra on hi ha vidre, per evitar l’entrada de llum quan es requereixi.

Les tarifes per a finestres són relatives a les mesures; indiqui quines són les mesures de la finestra a substituir i li farem un pressupost personalitzat. Per posar un exemple, la fabricació i el muntatge d’un finestral, de dues fulles, de 230 x 110 cm. sense porticons i en fusta de Pi, li costaria 2125 € + IVA 21%.(el temps d’espera en el cas de finestres noves és de 2 mesos, els treballs de desmuntatge i retirada de les finestres antigues i retirada i la instal·lació del marc nou no està inclòs en el preu)